Nota Legal


En compliment de la Llei Orgànic 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, Ecotur Calella SL (CAMPING LA SIESTA), amb NIF B17007857 l’informa de que les seves dades personals són incloses en fitxers informatitzats titularitat de Ecotur Calella SL, que serà l’única destinatària d’aquestes dades, i que la seva finalitat exclusiva és la gestió de clients i accions promocionals, i de que té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant carta adreçada a Ecotur Calella SL, Ref. Protecció de dades, Chopitea 110, 17210 Calella de Palafrugell (Girona) o enviant un correu electrònic a info@campinglasiesta.com.

Ecotur Calella SL
NIF B17007857
Registre Mercantil de Girona, Tom 486 Llibre 0 Secció 8 Foli 43 Full Gi-9385 Ins.19
Chopitea 110-120, 17210
Calella de Palafrugell (Girona)
info@campinglasiesta.com
Tel./Phone (+34) 972 615116
Fax (+34) 972 614416

Miniclub

PELS NENS

icon
CONEIX EL CÀMPING

TOUR VIRTUAL

icon
SOL·LICITUD DE

RESERVA

Miniclub
CHECKING

ONLINE

^