PREU PER NIT 2018
A
B
C
D
E
F
69.90 €
100.00 €
100.00 €
141.00 €
141.00 €
148.00 €
OFERTES 2018 Preu final estada (Excepte del 29 de març a l'1 d'abril)
Oferta 3 nits. 3x2: 139.80 €
Oferta 3 nits. 3x2: 200.00 €
Oferta 7 nits. 7x4: 279.60 €
Oferta 7 nits. 7x4: 400.00 €
Oferta 7 nits. 7x5: 500.00 €