Borsa de treball

 • Dades Personals

 • Cognoms
 • Nom
 • DNI
 • Data naixement
 • Nacionalitat
 • Sexe
 • Adreça actual
 • Codi Postal
 • Població
 • País
 • Telèfon
 • Email
 • Mòbil
 • Lloc de treball

 • Preferència 1
 • Preferència 2
 • Comentaris
 • Periode de disponibilitat
 • Comentaris
 • Tens allotjament per viure a la zona?
 • Tipus de Contracte
 • Estudis i Idiomes

 • Nivell formatiu
 • Comentaris
 • Català escrit
 • Català parlat
 • Castellà escrit
 • Castellà parlat
 • Anglès escrit
 • Anglès parlat
 • Francès escrit
 • Francès parlat
 • Holandès escrit
 • Holandès parlat
 • Alemany escrit
 • Alemany parlat
 • Altres idiomes
 • Treballs anteriors

 • 1
 • Empresa
 • Periode de treball
 • Lloc de treball
 • 2
 • Empresa
 • Periode de treball
 • Lloc de treball
 • 3
 • Empresa
 • Periode de treball
 • Lloc de treball
 • Comentaris
 • Política de privacitat de dades
 • He llegit i accepto la política de privacitat(*)